Online toetsing

Alles wat je altijd al wilde weten over digitale toetsing

Posts Tagged ‘universiteiten

Leveranciersdag Digitaal Toetsen SURF 9 oktober 2012

with 3 comments

Afgelopen dinsdag vond de leveranciersdag Digitaal Toetsen van SURF plaats. De bijeenkomst was strak en met zorg georganiseerd. Uitleg werd gegeven over het programma Toetsing en Toetsgestuurd leren. Het belang van SURFconext werd duidelijk gemaakt. Door SURFconext is het mogelijk single-sign-on te realiseren voor verschillende SAAS applicaties. Daarnaast is het mogelijk om zo samen te werken over de grenzen van universiteiten en hogescholen heen. Dat laatste is erg belangrijk voor SURF en wordt door hen ook verwacht in het project Toetsing en Toetsgestuurd leren. Het ideaal plaatje dat aan het eind van de middag naar voren kwam was een itembank, gemaakt in één systeem. In dat systeem moeten review functies zitten en de examencommissie moet kunnen beoordelen of het examen klaar is. Waarna de afname in een ander systeem kan plaatsvinden. Tegelijkertijd moeten de systemen wel de veiligheid waarborgen. Het gaat immers om examens in het hoger onderwijs. Na de afname moeten de resultaten teruggekoppeld worden naar de itembank om de statisische gegevens van de vraag bij de vraag zelf te houden. Naast deze wens wil SURF ook graag met behulp van SURFconext experimenteren in de cloud. Door software te leveren aan de SURFmarket krijg je toegang tot SURFconext.

Het experiment met toetsbanken van de ene leverancier en afname (players) van de andere leverancier volg ik nauwgezet. Risico’s biedt het ook, de omgeving voor itemconstructie en itembank is immers aangepast aan de afspeelomgeving. De eisen die aan een afspeelomgeving gesteld worden zijn hoog, je wilt bijvoorbeeld dat alles opgeslagen wordt, zowel antwoorden als de tijd die een examenkandidaat over bepaalde vragen doet. Deze informatie heb je nodig bij de analyse achteraf. Daarnaast wil je dat niets van de toets achterblijft op de pc. Een volgende kandidaat mag beslist geen antwoorden van de vorige kandidaat zien.

De ideeën zijn erg ambitieus. Jammer was het, dat weinig kritische vragen gesteld werden door de leveranciers. Mogelijk kwam dat doordat niemand het achterste eindje van zijn tong wil laten zien, echter de taal kan ook een barrière geweest zijn. Voertaal was Engels op verzoek van twee leveranciers.  Overduidelijk was dat het hier alleen gaat om de Nederlandse markt en wetgeving. Wordt vervolgd!

Advertenties

Visie op toetsing

with 2 comments

Regelmatig worden we om advies gevraagd rondom (digitale) toetsing. Dat gaat om adviezen over het inrichten van een itembank maar ook over het maken van een toetsmatrijs. Eerder heb ik hier ook al blogs over geschreven. Op LinkedIn zijn regelmatig discussies te vinden over digitaal toetsen in speciale groepen en in onderwijs groepen. Deze week kwam ik de volgende discussie tegen in de SURF special interest group digitaal toetsen:

In drie dagen tijd geven vier hogescholen en universiteiten aan dat ze moeite hebben met digitaal toetsen. Genoemde problemen, in willekeurige volgorde:

  • functioneel beheer
  • instabiliteit
  • geen borging van kwaliteit
  • toetsing in relatie tot interne en externe organisatie
  • technisch platform

Een van de deelnemers aan de discussie zegt terecht:

Wij zijn op dit moment ook bezig om een visie op digitaal toetsen te formuleren.

Dat lijkt me dan ook het begin. Natuurlijk begint iedereen met een experiment, een pilot maar dat zou moeten leiden tot inzicht in wat nodig is in je organisatie. Een visie op toetsing helpt vervolgens in het geven van handen en voeten aan datgene wat je als school belangrijk vindt in (digitale) toetsing.

Realiseer je vervolgens dat je het wiel niet zelf hoeft uit te vinden, we helpen graag!

Written by Manon Bonefaas

6 maart 2012 at 15:25

%d bloggers liken dit: