Online toetsing

Alles wat je altijd al wilde weten over digitale toetsing

Posts Tagged ‘online examinering

5 tips voor toetsafname bij BYOD

with 4 comments

Veel scholen en bedrijven staan Bring Your Own Device (BYOD) toe. Het gevolg is dat iedere werknemer of leerling met andere devices werkt. Op school kunnen dat verschillende laptops, tablets of smartphones zijn.  Voor toetssoftware is het handig wanneer voor de beoordelingsexamens en de formatieve toetsen de software zich op elk device goed presenteert.

Een paar tips voor het uitleveren van toetssoftware aan kleinere devices:

1. Denk klein: hou rekening met de grootte van het (potentiele) afname scherm bij het stellen van je vragen. Dus korte teksten en korte antwoorden, weinig plaatjes (plaatjes laden duurt langer) en beperk je in het gebruik van  verschillende vraagsoorten. Een sleepvraag  op een heel klein scherm kan onhandig zijn en veel vaardigheid van de gebruiker vergen.

2. Toegankelijkheid: zorg dat de toets makkelijk toegankelijk is. Een manier om te voorkomen dat een kandidaat een lange url in moet typen is om gebruik te maken van QR codes. In een QR code kan je makkelijk een url stoppen, via deze link kun kun je je eigen QR code maken.

3. Wees voorzichtig met Flash: op veel mobiele devices wordt geen Flash ondersteuning gegeven, wellicht is het beter Flash te vermijden bij toetsafnames.

4. Alternatieve hulpbronnen: Beslis van te voren of het belangrijk is dat je kandidaten gebruik kunnen maken van alternatieve hulpbronnen. Mogen je kandidaten gebruik maken van andere bronnen of sites via hetzelfde device, check dan of ze de toets opnieuw kunnen openen.

5. Test: test je toets op verschillende devices zodat je weet hoe je toets eruit ziet op deze devices.

Voor deze blog heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het heldere blog van Brian McNamara over BYOD en toetsing.

Advertenties

Written by Manon Bonefaas

29 oktober 2012 at 14:05

CVE ziet (voorlopig) af van digitale examens

with one comment

In de vakantie verscheen dit bericht in de media: Voorlopig geen digitale eindexamens meer. Zowel op twitter als op diverse blogs werd hierop gereageerd. Opvallend was de reactie van de Rode Planeet: leverancier van Wintoets en Quayn. Het devies van de Rode Planeet:

 Ga nooit digitaal examineren. Het is vragen om problemen, die je niet als CvE in de hand kunt hebben.

Jammer dat de Rode Planeet dit devies niet meer toelicht en meteen in gaat op oplossingen. Jammer ook dat de kans gemist wordt om ervaring op te doen met digitale toetsing. Het CvE laat op dit moment toetssoftware bouwen om digitaal te kunnen gaan toetsen. Ongetwijfeld zijn ze zich bewust van de haken en ogen die de Rode Planeet opnoemt:

  • stroom- en internetstoringen
  • uitrol van updates
  • hackpogingen

Zonder nu deze haken en ogen te bagatelliseren zou ik wel het volgende op willen merken. Leerlingen van nu en ouders van nu verlangen steeds meer en steeds vaker dat gebruik gemaakt kan worden van digitale hulpmiddelen. In de lessituatie zie je dit ook terug. Veel lesmateriaal wordt digitaal aangeboden, sommige scholen werken al met laptops en tablets. Het gevolg is dat leerlingen steeds meer gewend zijn aan het gebruik van ICT. Ze kunnen niet eens meer lange stukken schrijven, zie ook de blogpost van Sander Schenk: schriftelijke toetsen zijn een marteling.  Vanuit dat perspectief zou het wenselijk zijn nog eens kritisch naar de digitale afname van examens te kijken. Ook als de software van het CvE klaar is zal er eerst een pilot fase gestart moeten worden. Over het algemeen begin je niet in het groot met de uitrol van een dergelijk product.

Door ‘proven technology’ weet je dat je veilig je examenafnames kan regelen. Natuurlijk kan er iets fout gaan zoals de Rode Planeet suggereert maar ook in de papieren oplossingen die door hen gesuggereerd worden gaan dingen fout, denk aan zoekgeraakte examens of bekend geraakte (gestolen)examens. De kans op fraude bestaat, zowel bij digitale als bij papieren afname en moet niet onderschat worden. Maar het gaat te ver om digitale afname als onveiliger te betitelen. Juist digitaal en online is veel te regelen rondom veiligheid. De gesuggereerde oplossing van het lokaal opslaan draagt zeker ook risico’s in zich.

Gelukkig zijn er andere partijen in Nederland die wel degelijk op een goede en betrouwbare manier digitale online examens afnemen, deze ‘proven technology’ zou CvE kunnen helpen bij de afname van de eindexamens. Vooralsnog is het jammer genoeg nog een paar jaar wachten op een pilot met de software die CvE heeft laten bouwen. Ik wens leerlingen en docenten sterkte voor de komende jaren met de papieren toetsen.

Written by Manon Bonefaas

14 augustus 2012 at 16:01

Trendsverwachting: examinering

with 2 comments

Trendwatchers duo Lieke en Richard Lamb geven hun mening over examinering in de breedste zin. Vooral screen-agers zouden gebruik maken van digitale hulpmiddelen, docenten uit deze generatie zijn met computers opgegroeid. Toch geven ook zij aan dat de overgang naar het digitale tijdperk voor sommige docenten een enorme overgang is. Vergelijk wordt gemaakt met de overstap van vulpen naar balpen (zucht zullen we het ook nog over de ganzenveer hebben). Bij docenten en social media maken de twee zich meer zorgen over het gebrek aan privacy dan de mogelijkheden die social media hebben rondom onderwijs en examinering. In dat kader zie ook deze blogpost over Jelmer Evers als voorbeeld.

Uiteindelijk gaat het toch weer over examinering en hulp bij examens zoals leuke lessen met examentraining op Luzac en WRTS mobile. Jammer dat de trendwatchers alleen dit voorbeeld noemen er zijn er natuurlijk meer. Helaas, nauwelijks informatie laat staan een trendverwachting over examinering, meer een blik op onderwijs in de toekomst. Het duo schetst een beeld van blended learning met veel gebruik van multimedia.

Het beeld van onderwijs als productie leverend instituut: zoveel geslaagden per jaar blijft bestaan. Het toekomstbeeld waarbij leerlingen zich tijd en plaats onafhankelijk ontwikkelen tot zelfstandige burgers en just-in-time examen kunnen doen, komt niet bij hen op. Juist door digitalisering van examens is het mogelijk veel meer maatwerk te leveren aan de verschillende behoeften van examenkandidaten.

Netwerk Examineren

with one comment

Afgelopen donderdag 24 mei 2012 vond in Utrecht het Netwerk Examineren plaats voor zowel regio Noord als regio Zuid. Dit netwerk wordt door Cinop gefaciliteerd.

De meeste van de aanwezige beleidsadviseurs wilden veel informatie over ‘Focus op examinering’ ontvangen. De workshop Digitaal Toetsen die ik verzorgde kreeg daarom helaas niet zoveel aandacht. Gelukkig waren een aantal mensen wel geïnteresseerd en ben ik niet voor niets naar Utrecht gekomen. De beschrijving van de workshop luidde:

Digitaal toetsen
Doel is kennisverbreding: na deze workshop zijn de deelnemers geïnformeerd over de mogelijkheden van digitaal toetsen bij het afnemen van beoordelingen en bij het construeren en analyseren van toetsen. Mede door de invoering van het digitaal toetsen van taal en rekenen, maken veel opleidingen kennis met deze vorm van toetsafname. Andriessen heeft brede ervaringen in het vo en mbo met kwaliteitsborging van toetsen, het construeren van verschillende toetsvormen toepasbaar in een digitale omgeving en het analyseren van resultaten. O.a. Sint Lucas (netwerkschool) en Landstede maken gebruik van digitale toetsing en werden ondersteund door Andriessen.

Voor de presentatie heb ik een Prezi gemaakt die is hier te bekijken. Met José Dams, consultant van Cinop, had ik het nog even over de relatie tussen digitaal toetsen en examinering in het algemeen. Ze liet me toen onderstaand plaatje zien:

“Het plaatje maakt inzichtelijk dat vernieuwingen en implementaties pas echt goed werken als al deze 4 aspecten veranderen in een organisatie. Vaak komt het voor dat men vooral de structuur verandert, door bijvoorbeeld te kiezen voor het re-organiseren van iets of het herontwerpen van de aanpak. Dit plaatje maakt inzichtelijk dat dat alleen niet voldoende is”, vertelde José. Bij dit plaatje vonden wij elkaar onmiddellijk. Bij de implementatie van digitaal toetsen lopen we tegen vergelijkbare dingen aan. In eerdere blogposts heb ik daar ook over geschreven. Geïnteresseerd?

Drie redenen waarom onderwijsinnovaties mislukken

Digitale toetsing: begin je bij de techniek of bij de inhoud

Tips bij het invoeren van ICT in het onderwijs

Written by Manon Bonefaas

30 mei 2012 at 20:24

Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld

leave a comment »

Gisteren werd in een select gezelschap het eerste exemplaar van het boek Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld uitgereikt. Karl Dittrich, voorzitter van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie), nam dit eerste exemplaar in ontvangst. Don Mellenbergh vertelde met veel plezier over de geschiedenis van examinering. Vooral de inside informatie dat in het huis De Groot (dat letterlijk te groot geworden was door het vertrek van vijf volwassen kinderen) het RITP gesticht werd, was erg leuk. Vanuit het RITP (Research Instituut voor de Toegepaste Psychologie) en de Afdeling Examen Techniek (AET) heeft de Nederlandse examenwereld een stevige bodem gekregen. Beide instituten leverden veel onderzoeksresultaten op rondom examinering. Hierna nam Karl Dittrich het boek in ontvangst uit handen van Cor Sluijter, voorzitter van de NVE. In zijn dankwoord gaf Karl uiting aan de zorg rondom examinering. Met argusogen wordt gekeken naar examens en het wantrouwen ten opzichte van instellingen is groot, volgens Dittrich. Vanuit zijn visie zijn twee zaken belangrijk:

  1. Het onderwijs zou meer aandacht moeten hebben voor kennis want nu is men doorgeschoten in het aanleren van vaardigheden en attitude. Hierbij werd tegelijk opgemerkt dat dit een beweging is die door de tijd steeds andere accenten krijgt, de ene keer meer accent op kennis de andere keer meer op vaardigheden.
  2. Examinering als zodanig is onderschat. Examinering is complex. Zowel onderwijs als individu hebben recht op goede examinering. Bijvoorbeeld een tweede lezer van examens, die is er vaak niet. Dat is onbegrijpelijk. Aandacht is nodig voor de professionaliteit van docenten op het gebied van toetsing en examinering.

Na de pauze werd nog stevig gediscussieerd over een aantal stellingen gemaakt door de redactie van Examens, het lijfblad van de NVE. Opvallend wat mij betreft: de conclusie uit de stellingen was vergelijkbaar met de visie van Karl Dittrich.

Harry Molkenboer verwoordde wat ik zelf ook altijd ervaar na het verzorgen van een training vraagconstructie: Deelnemers verzuchten vaak dat ze na de training bewust onbekwaam zijn.

Wat mij betreft is dat pure winst: daar waar je weet dat je het niet weet, ontstaat de behoefte om te leren en dat geldt voor docenten, want het zijn professionals.

Voor wie geïnteresseerd is in het boek Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld: het is te bestellen bij een boekhandel ISBN 979-90-78876-00-7.

Wie geïnteresseerd is in een training vraagconstructie: op 7 en 14 juni verzorgen wij weer een Training toetsvraagconstructie.

Written by Manon Bonefaas

9 mei 2012 at 14:19

Feestelijke uitreiking digitale pen

with 2 comments

Een onderdeel van de goodiebag op het NVE-congres  op 17 november, was de verloting van een digitale pen. Vorige week trokken we uit de aanmeldingen een naam  en afgelopen donderdag was het tijd voor de feestelijke uitreiking.

De gelukkige was Peter Bellekom, directeur van NEVI examens. Peter was blij verrast met zijn digitale pen en gaat hem zeker gebruiken. Omdat we Peter kennen als iemand die sterk geïnteresseerd is in innovaties van het examenproces, zijn we benieuwd naar zijn ervaringen.

Achtergrond bij digitale pen

Omdat voor sommige examens het handmatig schrijven of tekenen van groot belang is, is het raadzaam de mogelijkheden van de digitale pen te onderzoeken.
Wat kan ermee? Wat kost het? Is het hufterproof? Werkt het ook met grotere aantallen tegelijk? Hoe krijg je de resultaten in een toetspakket?

In Nederland zijn verschillende systemen op de markt, zoals Mobile Notes, Livescribe en Oxford Paper Show. Ieder met hun specifieke mogelijkheden en kenmerken.

Written by Paul Westeneng

27 december 2011 at 15:50

Evaluatie kwaliteit van online toetsen op 2College Durendael

with 3 comments

smileysAfgelopen donderdag hebben docenten de kwaliteit van de online toetsen bij 2College Durendael geëvalueerd.

Na een korte inleiding over de verschillende perspectieven op kwaliteit van toetsen, kregen de docenten een overzicht van de psychometrische kwaliteit van de toetsen die in het afgelopen schooljaar zijn afgenomen.

Het overzicht – uitgedrukt in smileys – viel de docenten nogal tegen; ook al hadden ze de meeste vragen niet zelf gemaakt. Er is duidelijk nog werk aan de winkel.

Vervolgens bespraken de docenten in multidisciplinaire groepen een aantal van de meest extreem scorende vragen. Bijvoorbeeld vragen met een erg hoge of lage P-waarde of met een negatieve Rit-waarde.

Er werd gezocht naar oorzaken van en mogelijke herstelacties voor de extreme scores. Daarbij bleek dat docenten zonder specifieke toetskundige scholing tot goede verbetersuggesties komen. De multidisciplinaire samenstelling van de groepen droeg daar sterk aan bij.

Als voorbeeld een vraag over “de aard van de mode in de crisisjaren”. Deze vraag had een negatieve Rit-waarde. De methode blijkt met “de crisisjaren” de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw te bedoelen, terwijl leerlingen die nadenken waarschijnlijk de afgelopen paar jaar als meest nabije crisisjaren zien.

Een vergelijkbare vraag over de “roaring twenties” scoort vanuit psychometrisch perspectief overigens uitstekend.

crisis?, welke crisis?

Written by Paul Westeneng

4 oktober 2011 at 16:27

%d bloggers liken dit: