Online toetsing

Alles wat je altijd al wilde weten over digitale toetsing

Posts Tagged ‘examen

Leveranciersdag Digitaal Toetsen SURF 9 oktober 2012

with 3 comments

Afgelopen dinsdag vond de leveranciersdag Digitaal Toetsen van SURF plaats. De bijeenkomst was strak en met zorg georganiseerd. Uitleg werd gegeven over het programma Toetsing en Toetsgestuurd leren. Het belang van SURFconext werd duidelijk gemaakt. Door SURFconext is het mogelijk single-sign-on te realiseren voor verschillende SAAS applicaties. Daarnaast is het mogelijk om zo samen te werken over de grenzen van universiteiten en hogescholen heen. Dat laatste is erg belangrijk voor SURF en wordt door hen ook verwacht in het project Toetsing en Toetsgestuurd leren. Het ideaal plaatje dat aan het eind van de middag naar voren kwam was een itembank, gemaakt in één systeem. In dat systeem moeten review functies zitten en de examencommissie moet kunnen beoordelen of het examen klaar is. Waarna de afname in een ander systeem kan plaatsvinden. Tegelijkertijd moeten de systemen wel de veiligheid waarborgen. Het gaat immers om examens in het hoger onderwijs. Na de afname moeten de resultaten teruggekoppeld worden naar de itembank om de statisische gegevens van de vraag bij de vraag zelf te houden. Naast deze wens wil SURF ook graag met behulp van SURFconext experimenteren in de cloud. Door software te leveren aan de SURFmarket krijg je toegang tot SURFconext.

Het experiment met toetsbanken van de ene leverancier en afname (players) van de andere leverancier volg ik nauwgezet. Risico’s biedt het ook, de omgeving voor itemconstructie en itembank is immers aangepast aan de afspeelomgeving. De eisen die aan een afspeelomgeving gesteld worden zijn hoog, je wilt bijvoorbeeld dat alles opgeslagen wordt, zowel antwoorden als de tijd die een examenkandidaat over bepaalde vragen doet. Deze informatie heb je nodig bij de analyse achteraf. Daarnaast wil je dat niets van de toets achterblijft op de pc. Een volgende kandidaat mag beslist geen antwoorden van de vorige kandidaat zien.

De ideeën zijn erg ambitieus. Jammer was het, dat weinig kritische vragen gesteld werden door de leveranciers. Mogelijk kwam dat doordat niemand het achterste eindje van zijn tong wil laten zien, echter de taal kan ook een barrière geweest zijn. Voertaal was Engels op verzoek van twee leveranciers.  Overduidelijk was dat het hier alleen gaat om de Nederlandse markt en wetgeving. Wordt vervolgd!

Advertenties

CVE ziet (voorlopig) af van digitale examens

with one comment

In de vakantie verscheen dit bericht in de media: Voorlopig geen digitale eindexamens meer. Zowel op twitter als op diverse blogs werd hierop gereageerd. Opvallend was de reactie van de Rode Planeet: leverancier van Wintoets en Quayn. Het devies van de Rode Planeet:

 Ga nooit digitaal examineren. Het is vragen om problemen, die je niet als CvE in de hand kunt hebben.

Jammer dat de Rode Planeet dit devies niet meer toelicht en meteen in gaat op oplossingen. Jammer ook dat de kans gemist wordt om ervaring op te doen met digitale toetsing. Het CvE laat op dit moment toetssoftware bouwen om digitaal te kunnen gaan toetsen. Ongetwijfeld zijn ze zich bewust van de haken en ogen die de Rode Planeet opnoemt:

 • stroom- en internetstoringen
 • uitrol van updates
 • hackpogingen

Zonder nu deze haken en ogen te bagatelliseren zou ik wel het volgende op willen merken. Leerlingen van nu en ouders van nu verlangen steeds meer en steeds vaker dat gebruik gemaakt kan worden van digitale hulpmiddelen. In de lessituatie zie je dit ook terug. Veel lesmateriaal wordt digitaal aangeboden, sommige scholen werken al met laptops en tablets. Het gevolg is dat leerlingen steeds meer gewend zijn aan het gebruik van ICT. Ze kunnen niet eens meer lange stukken schrijven, zie ook de blogpost van Sander Schenk: schriftelijke toetsen zijn een marteling.  Vanuit dat perspectief zou het wenselijk zijn nog eens kritisch naar de digitale afname van examens te kijken. Ook als de software van het CvE klaar is zal er eerst een pilot fase gestart moeten worden. Over het algemeen begin je niet in het groot met de uitrol van een dergelijk product.

Door ‘proven technology’ weet je dat je veilig je examenafnames kan regelen. Natuurlijk kan er iets fout gaan zoals de Rode Planeet suggereert maar ook in de papieren oplossingen die door hen gesuggereerd worden gaan dingen fout, denk aan zoekgeraakte examens of bekend geraakte (gestolen)examens. De kans op fraude bestaat, zowel bij digitale als bij papieren afname en moet niet onderschat worden. Maar het gaat te ver om digitale afname als onveiliger te betitelen. Juist digitaal en online is veel te regelen rondom veiligheid. De gesuggereerde oplossing van het lokaal opslaan draagt zeker ook risico’s in zich.

Gelukkig zijn er andere partijen in Nederland die wel degelijk op een goede en betrouwbare manier digitale online examens afnemen, deze ‘proven technology’ zou CvE kunnen helpen bij de afname van de eindexamens. Vooralsnog is het jammer genoeg nog een paar jaar wachten op een pilot met de software die CvE heeft laten bouwen. Ik wens leerlingen en docenten sterkte voor de komende jaren met de papieren toetsen.

Written by Manon Bonefaas

14 augustus 2012 at 16:01

Social Media voor examenbureaus

with one comment

Was de titel van de workshop die ik gisteren namens de NVE mocht verzorgen. Verschillende belangstellenden vanuit de examenwereld wilden graag geïnformeerd worden over de zin en onzin van Social Media. Centraal stond toch wel de ‘waarom’ vraag. Waarom zou je gebruik willen maken van Social Media. In de workshop niet laten zien, maar hier wordt dat helder uitgelegd: Social Media in Plain English.

Nu is het gebruik van social media in de examenwereld beslist geen gemeengoed. Ik heb echt moeten zoeken naar voorbeelden van een mooie inzet van social media door een examenbureau. De aardigste die ik gevonden heb is die van @IBKINL. IBKI is het examineringsbureau voor de mobiliteitsbranche. Door het gebruik van Twitter hebben ze nu contact met rijschoolhouders, die eerst niet of nauwelijks te bereiken waren. Kijk maar eens naar het aantal volgers. Bovendien kan IBKI monitoren wat over de examens gezegd wordt. @IBKINL heeft recent ook Foursquare ingezet voor zijn examenlocaties.

Vanzelfsprekend heerst bij examenbureaus ook veel koudwatervrees voor het gebruik van social media. Met name angst voor onjuiste verkeerde en nare uitspraken over je examens was een gespreksonderwerp. Het lijkt mij juist een reden om zo snel mogelijk op twitter te gaan. Op deze manier kun je in ieder geval (een poging doen te) monitoren wat over je geschreven wordt. Op grond daarvan kun je gepaste actie ondernemen. Weten is beter dan niet weten.

Een ander mooi voorbeeld van social media gebruik in de examenwereld staat hiernaast in het koppelingenblok: een blog over de chauffeursopleiding. Dit blog is ook vooral bedoeld om te zenden, het stelt deelnemers op de hoogte van examens en weetjes over hun chauffeursopleiding.

Good practice van een Social Media Plan: Radboud Ziekenhuis (UMC Nijmegen)

In de workshop heb ik veel aandacht gehad voor ook die andere rol van social media: monitoren en stimuleren. Daar kunnen de examenbureaus nog heel veel winnen.

Je kunt hier de Prezi vinden die ik voor de gelegenheid gemaakt had.

Overigens heeft Andriessen nog een vacature voor een consultant. Geïnteresseerd? Kijk dan even hier.

Written by Manon Bonefaas

22 juni 2012 at 08:21

Examineren: in praktijk

with 3 comments

In deze examenperiode zo aan het eind van het schooljaar stijgen de bezoeken aan dit weblog. Bezoekers zoeken gericht naar bepaalde zaken rondom examinering bijvoorbeeld:

 • hoe maak je een toetsmatrijs
 • open vragen nakijken
 • PDCA in examencyclus
 • P-, A- en Rit waarden
 • fraude

Over deze onderwerpen is al eerder geschreven dus die informatie is te vinden met behulp van het zoekvenster op dit blog. Soms ook zoeken examenkandidaten naar tips. Eerder vandaag zag ik de tips van Jelmer Evers langs komen en heb ze maar snel gebundeld en gepubliceerd (gedeeltelijk).

Opvallend is dat steeds meer behoefte is aan management informatie. De vraag: “Wat is het effect?” wordt vaker gesteld. De wil tot kwaliteitsverbetering lijkt aanwezig. In dat kader is het blog van Frans Droog over Flipping the class ook zeer lezenswaard. In de beschrijving duidelijke ondersteuning met harde cijfers. De kwaliteit van het onderwijs gaat omhoog. Ik denk dat de leerlingen van deze nieuwe manier van lesgeven genieten (onderzoekje waard!).

Ook in het MBO is veel aandacht voor kwaliteit en toetsing. Zo verzorg ik aanstaande donderdag een workshop Digitaal toetsen bij het Netwerk Examineren MBO met ook hier speciale aandacht voor o.a.:

 • kwaliteitsborging
 • toetsvormen
 • analyse van resultaten

Rapportage van deze workshop volgt!

Written by Manon Bonefaas

20 mei 2012 at 16:43

Centraal Schriftelijk Eindexamen

with 2 comments

Written by Manon Bonefaas

20 mei 2012 at 11:25

Geplaatst in onderwijs

Tagged with , , , ,

Lijstjes en een stichtelijk woordje …

with one comment

Het is weer ‘lijstjes’tijd. Het einde van het jaar is de tijd om terug te kijken en je eigen hitlijstjes samen te stellen. Denk aan de Verkiezing van de Sportman/vrouw/ploeg van het jaar, het Jaaroverzicht van de NOS, de Top2000, enz.. Ik ben niet achtergebleven, ik heb terug gekeken naar de activiteiten binnen ons blog in 2011.

De 5 meest opvallende zaken:
1) We hebben een enorme groei van bezoekersaantallen, op dit moment zijn we de 11.000 al gepasseerd. Oktober en november 2011 waren zelfs goed voor +1.000 bezoekers/maand.
2) Woensdag 5 oktober heeft dit jaar gewonnen, die dag hadden we 84 bezoekers. Mijn collega Manon (overigens by far de winnaar als het gaat om het aantal blogbijdragen) had toen een leuk stuk geplaatst, Olievlekwerking of domino effect).
3) Onze blogs met als titel 5 tips …., doen het goed, die worden het meeste gelezen. Maar ook Over p-, a- en RIT waarden en TeleToets op de iPad waren toppers.
4) We hebben dit jaar 63 blogs geplaatst, iets meer dan 1 per week dus.
5) En tenslotte, worden we gevonden op een aantal criteria, de belangrijkste:
* online toetsen
* examenstress
* itembank
* nakijken
en.. thumbs up!

Een stichtelijk woordje om af te sluiten:

Meten is weten. WordPress houdt voor ons de cijfertjes bij, heel handig. Wij kunnen iets met die cijfertjes: waar worden we op gevonden, welke onderwerpen trekken lezers, welke dagen zijn handig om te posten, enz.
Met digitaal toetsen werkt het niet anders: meten is weten. Zoals WordPress voor ons de cijfertjes genereert waarmee we ons werk kunnen verbeteren, zo verzamelt toetssoftware ook cijfertjes. Wat ons betreft geen cijfertjes om leerlingen op af te rekenen maar juist cijfertjes waarmee leerlingen en docenten aan de slag kunnen om het onderwijsproces te verbeteren. Wij gaan in 2012 door met meten en verbeteren, doet u met ons mee?

Written by JannekeHelsloot

22 december 2011 at 11:44

Het Onderwijscafé – toetsen van of voor het onderwijs

with 2 comments

Gezonde ambitie of angst om afgerekend te worden?

Gistermiddag bezocht ik het Onderwijscafé, georganiseerd door PO-Raad, VO-raad en AVS in studio Dudok in Den Haag. Het ging deze keer over toetsen van het onderwijs – het beoordelen en afrekenen of toetsen voor het onderwijs – ter versterking van het onderwijsleerproces.

In de discussie kwamen een heleboel zaken naar voren die meer of minder met toetsen te maken hadden. Maar het meest prominent was wel de angst voor een afrekencultuur die uit de meeste bijdragen sprak. Mogen toetsen van leerlingen wel gebruikt worden in het management-proces, of worden ze dan misbruikt? Kunnen we “21th century skills” wel goed toetsen? Zijn de doelen voor de toetsen wel duidelijk?  Zijn de resultaten het eigendom van de docent zelf? Mogen we wel het eindniveau toetsen als we niet eerst het ingangsniveau getoetst hebben? Kunnen we de leerlingen niet beter pas toetsen als ze er aan toe zijn?

Uiteraard zijn deze vragen wel relevant, maar ik kreeg de indruk dat ze vooral werden opgeworpen om iets niet te doen. Dit ontlokte één van de aanwezigen de uitspraak: “Het onderwijs is de sector die iedere 5 minuten een oordeel geeft, maar zelf niet beoordeeld wil worden!”

Gelukkig was daar de bijdrage van Carola Peters, directeur van Basisschool Het Mozaïek, een “zwarte” school in een prachtwijk in Arnhem. Zij heeft de ambitie om één van de beste scholen in Nederland te zijn. Daar hoort het regelmatig toetsen van leerlingen én van het onderwijsleerproces gewoon bij. Inmiddels wordt haar school regelmatig als voorbeeld genoemd. “Maar als we dan een keer ergens lager scoren dan een andere school met vergelijkbare populatie”, stelde ze: “dan stappen we in de auto en rijden er naartoe; om te zien wat wij beter kunnen doen”.

Kortom, als iedere schoolleider, directeur of bestuurder dezelfde ambitie heeft als Carola Peters, dan is een bezoek van de onderwijsinspectie een feestje en is er feitelijk geen verschil tussen toetsen van en voor het onderwijs.

Written by Paul Westeneng

15 december 2011 at 13:18

%d bloggers liken dit: