Online toetsing

Alles wat je altijd al wilde weten over digitale toetsing

Archive for the ‘trainingen’ Category

Drillster: bijdrage boektweepuntnul

with one comment

Afgelopen zaterdag is BoekTweePuntNul uitgekomen. In dit boek worden lezers kort en helder geinformeerd over verschillende webapplicaties. Ik heb onderstaande bijdrage over Drillster geschreven.

Wat is Drillster en wat kun je ermee? 

Drillen betekent letterlijk africhten. Wanneer kennis geleerd moet worden, kan Drillster gebruikt worden. Drillster is geschikt voor tekst, plaatjes, video en geluid. Drillster wordt vooral gebruikt bij trainingen. Dat kunnen juridische, technische, management, verkoop, veiligheid en taaltrainingen zijn. Een bepaalde (basis) kennis is steeds nodig voor de trainingsdeelnemers en dan kan Drillster slim ingezet worden. Later kun je met behulp van Drillster deze kennis ook onderhouden. Leren wordt zo leuker. Om Drillster te gebruiken moet je een eigen profiel aan maken. Naast de gratis versie wordt ook een betaalde versie aangeboden met meer mogelijkheden.

Ontstaansgeschiedenis van Drillster 

Drillster is ontstaan in 2006 en gebaseerd op het werk van de psycholoog Leitner. Leitner’s learning box werkt met kenniskaartjes. Daarin staan een aantal uitgangspunten centraal. Ten eerste: datgene wat je al weet, hoef je niet zo vaak te herhalen als de dingen die je nog moet leren. Meestal vergeet je na verloop van tijd geleerde kennis. Zeker wanneer je het niet blijft herhalen. Dat is de vergeetcurve. De vergeetcurve geeft aan dat kennis in de loop van de tijd minder wordt. Van deze theorieën maakt Drillster gebruik. Door je steeds nieuwe kaartjes aan te bieden, door wat je nog niet goed onthield steeds te laten herhalen en tenslotte, wat je wel weet af en toe te laten herhalen. Om te zorgen dat de vergeetcurve niet in werking treedt, krijg je een herinnering per e-mail of sms als het geleerde onder de 80% zakt.

Doel Drillster 

Het doel van Drillster is: met behulp van Drills je zo snel en makkelijk mogelijk te laten leren en herhalen. Je leert en toetst in één keer. Door steeds te herhalen, onthoud je beter en vergeet je minder. Je Drills zijn online altijd bereikbaar dus je kan altijd oefenen wanneer je een Internetverbinding hebt.

Drillster weetjes

 • Je kunt Drillster op je iPod of iPad gebruiken. Download de Drillster app. Op je profiel is de API-sleutel (=toegang tot de app) te vinden.
 • Je kunt een spiekbrief van je Drill maken, om offline te oefenen.
 • Let op: Drills die je openbaar zet (publiceert) moeten van jezelf zijn, anders kan Drillster ze verwijderen omdat ze in strijd zijn met het auteursrecht.
 • Zelfontwikkelde Drills kunnen verkocht worden via de Drill-store.
 • Drillster maakt een QR code van je Drill.
 • Drillster kan aangesloten worden op andere systemen zoals een e-learningomgeving  (LMS) of een leerlingvolgsysteem.
 • Je kunt kiezen of je je Drill wilt delen of voor jezelf wilt houden.
 • Drillster biedt verschillende rapportage mogelijkheden. Je kunt je eigen leercurve zien bij gebruik van een Drill.

Bijzondere gebruiksmogelijkheden Drillster

Het bedrijfsleven ontdekt Drillster steeds meer. Opleidingen kunnen efficiënter en effectiever gegeven worden omdat alle deelnemers een gelijk startniveau hebben. Dit scheelt per training van vijf dagen soms meer dan een dag.

Drillster handleiding 

Wijst zichzelf wanneer je een profiel aangemaakt hebt, kun je een nieuwe Drill maken.

Drillster jargon

Drill = oefening in Drillster

Stats = je leercurve van een Drill

Mijn repertoire = mijn Drills

Productief = reproduceer  (laat zien) wat je hebt geleerd

Receptief = herken wat je hebt geleerd

Algemene tip: 

Zoek in de Drills van anderen dan hoef je zelf geen Drill te maken

Onderwijstip:

Deel de Drill met je klasgenoten zodat je samen kan leren.

 

Advertenties

Written by Manon Bonefaas

10 oktober 2012 at 11:26

Boektweepuntnul200 presentatie

with 3 comments

Afgelopen zaterdag was het zover: de presentatie van Boektweepuntnul. Vorig jaar gebeurde dit ook al een keer met 125 schrijvers, nu met de nieuwe editie waren het 200 schrijvers en belangrijker nog 200 besproken Social media tools.

Veel van de co-auteurs hebben al geblogd over de presentatie: Frans Droog, Willem Karssenberg en Wilfred Rubens (editie 2011).

Na de koektweepuntnul werd gestart met de Battle of the trendwatchers. Door middel van het verdedigen van stellingen door Remco Bron en Vincent Evers en de opinie van de zaal werd een standpunt en uiteindelijk een winnaar bepaald. Met behulp van het programma Sendsteps (powerpointplugin) werd het voor de zaal mogelijk om te stemmen. Resultaten van dat stemmen werden desgewenst meteen zichtbaar gemaakt. Het zorgde voor veel interactie met de zaal en, zo nu en dan, hilarische momenten wanneer de trendwatchers elkaar aanmoedigden.

Boektweepuntnul 200 is als app te downloaden in de appstore (Apple) en vanaf woensdag in de Play store (Android). Voor wie een hardcover prefereert: bestellen kan hier.

Nog leuk om even aandacht aan te besteden: the wall van co-auteurs.

Ik raad iedereen die iets meer van Social media wil weten, en wie wil dat nu niet, aan dit boek (of de app) aan te schaffen. Ik hoop dat lezers en gebruikers van Boektweepuntnul net zoveel plezier aan de inhoud hebben als de auteurs hadden met het schrijven van het boek.

Written by Manon Bonefaas

9 oktober 2012 at 09:50

Geplaatst in kwaliteit, trainingen

Tagged with ,

Boek 2.0

leave a comment »

Boek 2.0 is een initiatief van Louis Hilgers en Tessa van Zadelhoff. Het boek is ontstaan door crowdsourcing en co-creatie. Hier vind je meer informatie. Morgen 14 september 2012 is de app boek 2.0 tijdelijk te koop voor €4,99. Daarna zal de app €8,99 gaan kosten. In december volgt een update van de app wanneer het tweede deel van boek 2.0 ook uitgegeven is (6 oktober a.s.).

Voor wie gei Lees de rest van dit artikel »

Written by Manon Bonefaas

13 september 2012 at 21:54

Geplaatst in onderwijs, trainingen

Tagged with

Social Media voor examenbureaus

with one comment

Was de titel van de workshop die ik gisteren namens de NVE mocht verzorgen. Verschillende belangstellenden vanuit de examenwereld wilden graag geïnformeerd worden over de zin en onzin van Social Media. Centraal stond toch wel de ‘waarom’ vraag. Waarom zou je gebruik willen maken van Social Media. In de workshop niet laten zien, maar hier wordt dat helder uitgelegd: Social Media in Plain English.

Nu is het gebruik van social media in de examenwereld beslist geen gemeengoed. Ik heb echt moeten zoeken naar voorbeelden van een mooie inzet van social media door een examenbureau. De aardigste die ik gevonden heb is die van @IBKINL. IBKI is het examineringsbureau voor de mobiliteitsbranche. Door het gebruik van Twitter hebben ze nu contact met rijschoolhouders, die eerst niet of nauwelijks te bereiken waren. Kijk maar eens naar het aantal volgers. Bovendien kan IBKI monitoren wat over de examens gezegd wordt. @IBKINL heeft recent ook Foursquare ingezet voor zijn examenlocaties.

Vanzelfsprekend heerst bij examenbureaus ook veel koudwatervrees voor het gebruik van social media. Met name angst voor onjuiste verkeerde en nare uitspraken over je examens was een gespreksonderwerp. Het lijkt mij juist een reden om zo snel mogelijk op twitter te gaan. Op deze manier kun je in ieder geval (een poging doen te) monitoren wat over je geschreven wordt. Op grond daarvan kun je gepaste actie ondernemen. Weten is beter dan niet weten.

Een ander mooi voorbeeld van social media gebruik in de examenwereld staat hiernaast in het koppelingenblok: een blog over de chauffeursopleiding. Dit blog is ook vooral bedoeld om te zenden, het stelt deelnemers op de hoogte van examens en weetjes over hun chauffeursopleiding.

Good practice van een Social Media Plan: Radboud Ziekenhuis (UMC Nijmegen)

In de workshop heb ik veel aandacht gehad voor ook die andere rol van social media: monitoren en stimuleren. Daar kunnen de examenbureaus nog heel veel winnen.

Je kunt hier de Prezi vinden die ik voor de gelegenheid gemaakt had.

Overigens heeft Andriessen nog een vacature voor een consultant. Geïnteresseerd? Kijk dan even hier.

Written by Manon Bonefaas

22 juni 2012 at 08:21

Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld

leave a comment »

Gisteren werd in een select gezelschap het eerste exemplaar van het boek Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld uitgereikt. Karl Dittrich, voorzitter van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie), nam dit eerste exemplaar in ontvangst. Don Mellenbergh vertelde met veel plezier over de geschiedenis van examinering. Vooral de inside informatie dat in het huis De Groot (dat letterlijk te groot geworden was door het vertrek van vijf volwassen kinderen) het RITP gesticht werd, was erg leuk. Vanuit het RITP (Research Instituut voor de Toegepaste Psychologie) en de Afdeling Examen Techniek (AET) heeft de Nederlandse examenwereld een stevige bodem gekregen. Beide instituten leverden veel onderzoeksresultaten op rondom examinering. Hierna nam Karl Dittrich het boek in ontvangst uit handen van Cor Sluijter, voorzitter van de NVE. In zijn dankwoord gaf Karl uiting aan de zorg rondom examinering. Met argusogen wordt gekeken naar examens en het wantrouwen ten opzichte van instellingen is groot, volgens Dittrich. Vanuit zijn visie zijn twee zaken belangrijk:

 1. Het onderwijs zou meer aandacht moeten hebben voor kennis want nu is men doorgeschoten in het aanleren van vaardigheden en attitude. Hierbij werd tegelijk opgemerkt dat dit een beweging is die door de tijd steeds andere accenten krijgt, de ene keer meer accent op kennis de andere keer meer op vaardigheden.
 2. Examinering als zodanig is onderschat. Examinering is complex. Zowel onderwijs als individu hebben recht op goede examinering. Bijvoorbeeld een tweede lezer van examens, die is er vaak niet. Dat is onbegrijpelijk. Aandacht is nodig voor de professionaliteit van docenten op het gebied van toetsing en examinering.

Na de pauze werd nog stevig gediscussieerd over een aantal stellingen gemaakt door de redactie van Examens, het lijfblad van de NVE. Opvallend wat mij betreft: de conclusie uit de stellingen was vergelijkbaar met de visie van Karl Dittrich.

Harry Molkenboer verwoordde wat ik zelf ook altijd ervaar na het verzorgen van een training vraagconstructie: Deelnemers verzuchten vaak dat ze na de training bewust onbekwaam zijn.

Wat mij betreft is dat pure winst: daar waar je weet dat je het niet weet, ontstaat de behoefte om te leren en dat geldt voor docenten, want het zijn professionals.

Voor wie geïnteresseerd is in het boek Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld: het is te bestellen bij een boekhandel ISBN 979-90-78876-00-7.

Wie geïnteresseerd is in een training vraagconstructie: op 7 en 14 juni verzorgen wij weer een Training toetsvraagconstructie.

Written by Manon Bonefaas

9 mei 2012 at 14:19

Kosten van een itembank en kwaliteit van toetsing

leave a comment »

De kost gaat voor de baat uit,

luidt een bekend spreekwoord. In het geval van toetsen geldt dat zeker. Het kost veel geld om goede toetsen te maken. Voor het maken van goede toetsen zijn verschillende hulpmiddelen, zoals die ook in onze trainingen worden besproken. Denk hierbij aan het gebruik van een toetsmatrijs en taxonomie. Toch zijn dit slechts hulpmiddelen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de vragen, de items. De items moeten onafhankelijk van elkaar zijn en zorgen dat de kans om terecht te slagen voor de toets maximaal is en de kans om onterecht te zakken voor de toets minimaal.

Wanneer je met regelmaat een toets of examen afneemt wil je bovendien dat de toets steeds gelijkwaardig is. Daarmee bedoel ik dat de moeilijkheidsgraad van de toets gelijkwaardig is. Bij voorkeur wil je dat het een gelijkwaardig examen is. Hier gaan exameninstellingen in het onderwijs en bedrijfsleven met regelmaat de mist in. Het is niet ongebruikelijk een totaal nieuwe toets te maken voor iedere kans van het examen. Met andere woorden iedere toets wordt van scratch af aan opnieuw gemaakt. Weliswaar met gebruik van een taxonomie, toetsmatrijs, eindtermen enzovoort, maar toch helemaal opnieuw. Waarmee de kans op een gelijkwaardig examen niet te voorspellen is. Dat kan makkelijker en beter. Het is een kwestie van investeren.

Wanneer je bereid bent een itembank op te bouwen kun je met de statistische gegevens die dit oplevert, gelijkwaardige examens afnemen. Dit gaat het beste wanneer je bereid bent te pretesten. Een pre-test of proefafname kijkt, voordat echt geëxamineerd wordt, naar de vragen. Op het moment dat er voldoende goede vragen zijn om een examen af te nemen, kunnen in het examen zaai-items meegenomen worden. Deze vragen worden niet meegeteld in de score van het examen, maar leveren wel statistische informatie op over de betreffende vraag. Met deze informatie kan beoordeeld worden of de vraag al of niet in het examen opgenomen kan worden.

Dit lijkt een omslachtige weg maar bedenk je het volgende:

 • wat kost het in tijd en geld om steeds opnieuw een toets te maken?
 • wat kost het in tijd en geld om steeds aanpassingen  na de afname te moeten doen omdat vragen toch niet zo goed waren als vooraf gedacht?
 • wat levert het op als je een itembank maakt waaruit je met zekerheid gelijkwaardige toetsen kan halen?

In de VS is het niet ongebruikelijk een exameninstelling aan te klagen wanneer het vermoeden bestaat dat de toetsen niet gelijkwaardig waren. In Nederland doen we dat gelukkig niet. Toch loont het de moeite op deze manier naar kwaliteit van toetsing te kijken. Uiteindelijk verdient de itembank zichzelf namelijk terug, de kost gaat voor de baat uit!

Written by Manon Bonefaas

25 april 2012 at 07:15

Onderwijs en bedrijfsleven ontmoeten elkaar in toetsing!

leave a comment »

Twee weken geleden (er zat een voorjaarsvakantie tussen ;)) verzorgden we een open inschrijvingstraining inleiding vraagconstructie. De aanmelding hiervoor was zo overweldigend dat we besloten een tweede dag te plannen. Op 14 en 16 februari hebben we de trainingen verzorgd. Voor ons was open inschrijving nieuw. Het viel ons op dat er zowel aanmeldingen kwamen vanuit het bedrijfsleven als uit het onderwijs voor deze workshop.

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks het verschil in soorten en doel van de toetsen dat onderwijs en bedrijfsleven veel van elkaar konden leren tijdens de verschillende oefeningen. De vraagstukken waar het onderwijs mee worstelt zijn dezelfde vraagstukken voor examencommissies en opleiders in het bedrijfsleven. Het gaat vooral om aandacht voor de volgende vraagstukken:

 • open-gesloten vraag
 • welk type gesloten vraag gebruik je wanneer (denk aan rangschik, hotspot etc)
 • scoring van vraag
 • wanneer bepaal je de cesuur
 • wat is het niveau van je vraag

In deze eerste training inleiding vraagconstructie zijn we vooral ingegaan op de constructie van gesloten vragen. De andere punten kwamen nog niet aan de orde. Wij zijn voornemens om in maart een vervolg te geven aan deze training. Mocht je interesse hebben consultancy@andriessen.nl

Written by Manon Bonefaas

29 februari 2012 at 13:04

%d bloggers liken dit: