Online toetsing

Alles wat je altijd al wilde weten over digitale toetsing

Archive for the ‘onderwijs’ Category

Drillster: bijdrage boektweepuntnul

with one comment

Afgelopen zaterdag is BoekTweePuntNul uitgekomen. In dit boek worden lezers kort en helder geinformeerd over verschillende webapplicaties. Ik heb onderstaande bijdrage over Drillster geschreven.

Wat is Drillster en wat kun je ermee? 

Drillen betekent letterlijk africhten. Wanneer kennis geleerd moet worden, kan Drillster gebruikt worden. Drillster is geschikt voor tekst, plaatjes, video en geluid. Drillster wordt vooral gebruikt bij trainingen. Dat kunnen juridische, technische, management, verkoop, veiligheid en taaltrainingen zijn. Een bepaalde (basis) kennis is steeds nodig voor de trainingsdeelnemers en dan kan Drillster slim ingezet worden. Later kun je met behulp van Drillster deze kennis ook onderhouden. Leren wordt zo leuker. Om Drillster te gebruiken moet je een eigen profiel aan maken. Naast de gratis versie wordt ook een betaalde versie aangeboden met meer mogelijkheden.

Ontstaansgeschiedenis van Drillster 

Drillster is ontstaan in 2006 en gebaseerd op het werk van de psycholoog Leitner. Leitner’s learning box werkt met kenniskaartjes. Daarin staan een aantal uitgangspunten centraal. Ten eerste: datgene wat je al weet, hoef je niet zo vaak te herhalen als de dingen die je nog moet leren. Meestal vergeet je na verloop van tijd geleerde kennis. Zeker wanneer je het niet blijft herhalen. Dat is de vergeetcurve. De vergeetcurve geeft aan dat kennis in de loop van de tijd minder wordt. Van deze theorieën maakt Drillster gebruik. Door je steeds nieuwe kaartjes aan te bieden, door wat je nog niet goed onthield steeds te laten herhalen en tenslotte, wat je wel weet af en toe te laten herhalen. Om te zorgen dat de vergeetcurve niet in werking treedt, krijg je een herinnering per e-mail of sms als het geleerde onder de 80% zakt.

Doel Drillster 

Het doel van Drillster is: met behulp van Drills je zo snel en makkelijk mogelijk te laten leren en herhalen. Je leert en toetst in één keer. Door steeds te herhalen, onthoud je beter en vergeet je minder. Je Drills zijn online altijd bereikbaar dus je kan altijd oefenen wanneer je een Internetverbinding hebt.

Drillster weetjes

 • Je kunt Drillster op je iPod of iPad gebruiken. Download de Drillster app. Op je profiel is de API-sleutel (=toegang tot de app) te vinden.
 • Je kunt een spiekbrief van je Drill maken, om offline te oefenen.
 • Let op: Drills die je openbaar zet (publiceert) moeten van jezelf zijn, anders kan Drillster ze verwijderen omdat ze in strijd zijn met het auteursrecht.
 • Zelfontwikkelde Drills kunnen verkocht worden via de Drill-store.
 • Drillster maakt een QR code van je Drill.
 • Drillster kan aangesloten worden op andere systemen zoals een e-learningomgeving  (LMS) of een leerlingvolgsysteem.
 • Je kunt kiezen of je je Drill wilt delen of voor jezelf wilt houden.
 • Drillster biedt verschillende rapportage mogelijkheden. Je kunt je eigen leercurve zien bij gebruik van een Drill.

Bijzondere gebruiksmogelijkheden Drillster

Het bedrijfsleven ontdekt Drillster steeds meer. Opleidingen kunnen efficiënter en effectiever gegeven worden omdat alle deelnemers een gelijk startniveau hebben. Dit scheelt per training van vijf dagen soms meer dan een dag.

Drillster handleiding 

Wijst zichzelf wanneer je een profiel aangemaakt hebt, kun je een nieuwe Drill maken.

Drillster jargon

Drill = oefening in Drillster

Stats = je leercurve van een Drill

Mijn repertoire = mijn Drills

Productief = reproduceer  (laat zien) wat je hebt geleerd

Receptief = herken wat je hebt geleerd

Algemene tip: 

Zoek in de Drills van anderen dan hoef je zelf geen Drill te maken

Onderwijstip:

Deel de Drill met je klasgenoten zodat je samen kan leren.

 

Advertenties

Written by Manon Bonefaas

10 oktober 2012 at 11:26

Boek 2.0

leave a comment »

Boek 2.0 is een initiatief van Louis Hilgers en Tessa van Zadelhoff. Het boek is ontstaan door crowdsourcing en co-creatie. Hier vind je meer informatie. Morgen 14 september 2012 is de app boek 2.0 tijdelijk te koop voor €4,99. Daarna zal de app €8,99 gaan kosten. In december volgt een update van de app wanneer het tweede deel van boek 2.0 ook uitgegeven is (6 oktober a.s.).

Voor wie gei Lees de rest van dit artikel »

Written by Manon Bonefaas

13 september 2012 at 21:54

Geplaatst in onderwijs, trainingen

Tagged with

Studenten woedend over digitaal toezicht

with one comment

Gisteren verscheen dit artikel: op Nu.nl Studenten woedend om camera’s tegen spieken. De vraag is of het doel is dat frauderende studenten opgespoord kunnen worden. Erasmus zegt dat het om een preventieve maatregel gaat; bij ‘ongebruikelijke’ resultaten kunnen de beelden worden terug gekeken. De volgende vragen komen bij mij op:

Wat is de aanleiding voor het cameratoezicht?
Welke ongebruikelijke resultaten leiden tot het terugkijken van de media?
Wanneer heeft het terugkijken van de beelden gevolgen voor de student(en)?
Wat zijn mogelijke gevolgen?

Een preventieve werking van cameratoezicht werkt alleen als studenten ook merken dat iets met de beelden gebeurt. Wanneer zich geen incident of aanleiding voordoet worden de beelden gewist, volgens Erasmus. Zolang geen zichtbare gevolgen aan het cameratoezicht zitten is de vraag of er een preventieve werking uitgaat van de camera’s.

Op twitter hele verschillende reacties, van begrip tot boosheid. Alles is te vinden. Belangrijk is dat Erasmus zich realiseert dat studenten nu al bezig zijn de camerabeelden te ‘ontwijken’. Fraude zal doorgaan. Zie ook de tweet hiernaast:

Written by Manon Bonefaas

5 september 2012 at 12:02

Geplaatst in onderwijs, toezichthouder

Tagged with , ,

Trendsverwachting: examinering

with 2 comments

Trendwatchers duo Lieke en Richard Lamb geven hun mening over examinering in de breedste zin. Vooral screen-agers zouden gebruik maken van digitale hulpmiddelen, docenten uit deze generatie zijn met computers opgegroeid. Toch geven ook zij aan dat de overgang naar het digitale tijdperk voor sommige docenten een enorme overgang is. Vergelijk wordt gemaakt met de overstap van vulpen naar balpen (zucht zullen we het ook nog over de ganzenveer hebben). Bij docenten en social media maken de twee zich meer zorgen over het gebrek aan privacy dan de mogelijkheden die social media hebben rondom onderwijs en examinering. In dat kader zie ook deze blogpost over Jelmer Evers als voorbeeld.

Uiteindelijk gaat het toch weer over examinering en hulp bij examens zoals leuke lessen met examentraining op Luzac en WRTS mobile. Jammer dat de trendwatchers alleen dit voorbeeld noemen er zijn er natuurlijk meer. Helaas, nauwelijks informatie laat staan een trendverwachting over examinering, meer een blik op onderwijs in de toekomst. Het duo schetst een beeld van blended learning met veel gebruik van multimedia.

Het beeld van onderwijs als productie leverend instituut: zoveel geslaagden per jaar blijft bestaan. Het toekomstbeeld waarbij leerlingen zich tijd en plaats onafhankelijk ontwikkelen tot zelfstandige burgers en just-in-time examen kunnen doen, komt niet bij hen op. Juist door digitalisering van examens is het mogelijk veel meer maatwerk te leveren aan de verschillende behoeften van examenkandidaten.

Examineren: in praktijk

with 3 comments

In deze examenperiode zo aan het eind van het schooljaar stijgen de bezoeken aan dit weblog. Bezoekers zoeken gericht naar bepaalde zaken rondom examinering bijvoorbeeld:

 • hoe maak je een toetsmatrijs
 • open vragen nakijken
 • PDCA in examencyclus
 • P-, A- en Rit waarden
 • fraude

Over deze onderwerpen is al eerder geschreven dus die informatie is te vinden met behulp van het zoekvenster op dit blog. Soms ook zoeken examenkandidaten naar tips. Eerder vandaag zag ik de tips van Jelmer Evers langs komen en heb ze maar snel gebundeld en gepubliceerd (gedeeltelijk).

Opvallend is dat steeds meer behoefte is aan management informatie. De vraag: “Wat is het effect?” wordt vaker gesteld. De wil tot kwaliteitsverbetering lijkt aanwezig. In dat kader is het blog van Frans Droog over Flipping the class ook zeer lezenswaard. In de beschrijving duidelijke ondersteuning met harde cijfers. De kwaliteit van het onderwijs gaat omhoog. Ik denk dat de leerlingen van deze nieuwe manier van lesgeven genieten (onderzoekje waard!).

Ook in het MBO is veel aandacht voor kwaliteit en toetsing. Zo verzorg ik aanstaande donderdag een workshop Digitaal toetsen bij het Netwerk Examineren MBO met ook hier speciale aandacht voor o.a.:

 • kwaliteitsborging
 • toetsvormen
 • analyse van resultaten

Rapportage van deze workshop volgt!

Written by Manon Bonefaas

20 mei 2012 at 16:43

Centraal Schriftelijk Eindexamen

with 2 comments

Written by Manon Bonefaas

20 mei 2012 at 11:25

Geplaatst in onderwijs

Tagged with , , , ,

Kosten van een itembank en kwaliteit van toetsing

leave a comment »

De kost gaat voor de baat uit,

luidt een bekend spreekwoord. In het geval van toetsen geldt dat zeker. Het kost veel geld om goede toetsen te maken. Voor het maken van goede toetsen zijn verschillende hulpmiddelen, zoals die ook in onze trainingen worden besproken. Denk hierbij aan het gebruik van een toetsmatrijs en taxonomie. Toch zijn dit slechts hulpmiddelen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de vragen, de items. De items moeten onafhankelijk van elkaar zijn en zorgen dat de kans om terecht te slagen voor de toets maximaal is en de kans om onterecht te zakken voor de toets minimaal.

Wanneer je met regelmaat een toets of examen afneemt wil je bovendien dat de toets steeds gelijkwaardig is. Daarmee bedoel ik dat de moeilijkheidsgraad van de toets gelijkwaardig is. Bij voorkeur wil je dat het een gelijkwaardig examen is. Hier gaan exameninstellingen in het onderwijs en bedrijfsleven met regelmaat de mist in. Het is niet ongebruikelijk een totaal nieuwe toets te maken voor iedere kans van het examen. Met andere woorden iedere toets wordt van scratch af aan opnieuw gemaakt. Weliswaar met gebruik van een taxonomie, toetsmatrijs, eindtermen enzovoort, maar toch helemaal opnieuw. Waarmee de kans op een gelijkwaardig examen niet te voorspellen is. Dat kan makkelijker en beter. Het is een kwestie van investeren.

Wanneer je bereid bent een itembank op te bouwen kun je met de statistische gegevens die dit oplevert, gelijkwaardige examens afnemen. Dit gaat het beste wanneer je bereid bent te pretesten. Een pre-test of proefafname kijkt, voordat echt geëxamineerd wordt, naar de vragen. Op het moment dat er voldoende goede vragen zijn om een examen af te nemen, kunnen in het examen zaai-items meegenomen worden. Deze vragen worden niet meegeteld in de score van het examen, maar leveren wel statistische informatie op over de betreffende vraag. Met deze informatie kan beoordeeld worden of de vraag al of niet in het examen opgenomen kan worden.

Dit lijkt een omslachtige weg maar bedenk je het volgende:

 • wat kost het in tijd en geld om steeds opnieuw een toets te maken?
 • wat kost het in tijd en geld om steeds aanpassingen  na de afname te moeten doen omdat vragen toch niet zo goed waren als vooraf gedacht?
 • wat levert het op als je een itembank maakt waaruit je met zekerheid gelijkwaardige toetsen kan halen?

In de VS is het niet ongebruikelijk een exameninstelling aan te klagen wanneer het vermoeden bestaat dat de toetsen niet gelijkwaardig waren. In Nederland doen we dat gelukkig niet. Toch loont het de moeite op deze manier naar kwaliteit van toetsing te kijken. Uiteindelijk verdient de itembank zichzelf namelijk terug, de kost gaat voor de baat uit!

Written by Manon Bonefaas

25 april 2012 at 07:15

%d bloggers liken dit: